Kao ime tvoje, Bože, tako i slava tvoja do nakraj zemlje doseže.

Submitted by i-admin on Sat, 08/13/2022 - 18:44